Ledningen

Från tillverkning till montering

Med mer än 35 års erfarenhet av tillverkning, ombyggnad och reparation av cisterner och tryckkärl. Från 1m3-tankar till ca 1500m3 i både svart material och rostfritt kan vi tillverka detaljer och montera ute på site och bygga helt klart i vår verkstad för slutmontage ute hos kund. Vi har svetsprocedurer och svetsarprövningar för flera svetsmetoder i olika material. Vi är certifierade enligt ISO 3834-2.